– Kaatumisia kannattaa pyrkiä kaikin tavoin ehkäisemään. Mitä enemmän on ikää, sitä tärkeämpi on harjoittaa tasapainoa kehittävää ja ylläpitävää liikuntaa, Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm kannustaa liikkeelle. Kuva: Luustoliitto

Miltä tuntuisi sairastua sairauteen, josta ei kerrota riittävästi ja joka vaarantaa toimintakykysi ja elämäsi? Tällainen tilanne on monella osteoporoosiin sairastuneella.

– Hoitamaton osteoporoosi aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, heikentää toimintakykyä ja lyhentää elinikää. Se lisää merkittävästi uuden murtuman riskiä sekä yhteiskunnalle hoidon ja hoivan

tarvetta, kiteyttää Luustoliiton toiminnanjohtaja Ansa Holm.

Väestön ikääntyessä osteoporoosi ja kaatumistapaturmat lisääntyvät. Näin hoidon tarve kasvaa entisestään.

– Kaatumisten tehokkaampi ehkäisy olisi tärkeä osa murtumien ehkäisyä. Jo ensimmäinen arjen tilanteessa tullut murtuma tulisi ottaa todesta. Kaatumisessa luunsa murtaneen kannattaa hakeutua luuntiheysmittaukseen. Näin voidaan ehkäistä tätä elämänlaatua nakertavaa sairautta ja jopa ennenaikaista kuoleman riskiä. Osteoporoosin hyvällä hoidolla voidaan vähentää murtumia merkittävästi, Holm korostaa.

Osteoporoosin kohtalokkuutta varjostaa usein se, että potilaalle ei kerrota riittävästi sairaudesta, sen hoidosta ja riskitekijöistä. Luustoliitto teki loppuvuodesta 2023 potilaskyselyyn, johon vastasi 1242 henkilöä. Kyselyn tulokset julkaistiin joulukuussa 2023.

– Tulosten mukaan osteoporoosia sairastavista keskimäärin vain 59 % sai julkisessa terveydenhuollossa kuulla, mitä osteoporoosi ylipäänsä tarkoittaa. Keskimäärin 66 % sai kuulla kalsiumin saannin turvaamisesta ja 68 % D-vitamiinista. Liikunnasta kerrottiin keskimäärin 33 %:lle ja kaatumisen ehkäisystä keskimäärin vain 20 %:lle sairastuneista. Lääkemääräyksen saaneista 79 %:lle kerrottiin, miksi lääkehoito määrätään, Holm selvittää.

Tieto sitouttaa hoitoon

Osteoporoosipotilaan on tärkeä sitoutua itsensä hoitamiseen, joten hänen tulisi tuntea sairautensa.

– Jotta pitkäaikaissairas voi sitoutua itsensä hoitamiseen ja voi toteuttaa hoitoa loppuelämänsä ajan, on tärkeää, että hän tietää, mitä hän sairastaa, mikä on hoidon tavoite ja mitä hänen itsensä tulee tehdä, jotta sairauden hoito onnistuu. Potilaan pitkäaikaista sitoutumista tukee myös se, että hän saa hoidon tietää, onko hänen omilla toimillaan ja lääkehoidolla vaikutusta, toteaa Holm.

Osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen mukaan jokaisen murtumapotilaan osalta on mietittävä osteoporoosin mahdollisuutta, ja sitä epäiltäessä potilas tulee ohjata osteoporoosin jatkoselvittelyyn ja hoitoon. Siten hyvinvointialueiden olisi tärkeää huomioida osteoporoosin hoidon kokonaisuus palveluita suunniteltaessa.

– Osteoporoosin hyvä hoito kannattaa. Sen avulla voidaan säästää potilaiden ja omaisten sekä yhteiskunnan voimavaroja, Holm muistuttaa.

Hoitoon pääsyn nopeuden ohella on tärkeää ottaa huomioon ne haasteet, jotka liittyvät kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti merkittäviin pitkäaikaissairauksiin. Holmin mukaan

muutosta saadaan aikaan panostamalla alueelliseen hoitoketjun ja palvelupolun rakentamiseen.

– Luustoliiton tekemän potilaskyselyn mukaan eroja on paljon eri hyvinvointialueilla. Paras tilanne on Kymenlaakson hyvinvointialueella, jossa on kehitetty jo vuosia määrätietoisesti osteoporoosin hoitopolkua.

Lue lisää Luontaisterveyden numerosta 2/2024!