Vesi (H2O) on välttämätön olemassaolollemme. Ilman vettä emme voi elää. Vesi on myös kulttuurinen symboli. Vedellä on roolinsa lukuisissa myyteissä, metafysiikassa, rituaaleissa ja pyhissä paikoissa.

Helsinkiläinen fyysikko ja kirjailija, filosofian tohtori Johanna Blomqvist lähestyy vettä sekä tutkimuksellisista että kokemuksellisista lähtökohdista. Blomqvist on kirjoittanut myös vesiaiheisen kirjan Veden mysteeri – sukellus syvimpään olemukseemme (Viisas Elämä, 2023).

– Vesi on alku ja loppu. Veden mysteeriä avatessamme opimme ymmärtämään paremmin myös itseämme, hän toteaa.

Veden mysteeriä voidaan lähestyä monella tasolla.

– Tieteen kautta lähestyminen on mielenkiintoista, mutta hieman etäistä. Koska ihmisessä on peräti 70 prosenttia vettä, voimme lähestyä vettä myös itsemme ja oman kokemuksemme kautta. Oma tapani on esimerkiksi luonnonvesissä uiminen läpi vuoden. Kylmäaltistuksen kautta olen saanut yhteyden veteen. Samalla minusta on tullut kanava, joka kanavoi veden viestiä eteenpäin, Blomqvist luonnehtii.

Vedellä on muisti

Viime vuosina vedestä on saatu yhä kiehtovampaa tietoa. Kaikki uusi tieto ei välttämättä sovi materialistiseen lähestymistapaamme, eikä sitä osata selittää.

– Vastaukset eivät välttämättä löydy veden osista, vaan vettä pitäisi katsoa kokonaisvaltaisesti, korostaa Blomqvist.

Vesitutkijat ovat huomanneet esimerkiksi sen, että vedellä on muisti. Ranskalainen immunologi Jacques Benveniste tutki allergisia reaktioita ja päätyi siihen, että veden täytyy muistaa.

– Benveniste laimensi lääkeainetta vedellä. Vettä laimennettiin niin pitkälle, ettei lääkemolekyylejä enää ollut vedessä. Samalla vettä ravistettiin.

– Äärimmilleen laimennetun veden vaikutukset todettiin olevan samoja kuin alkuperäisen lääkeainetta sisältävän veden.

– Kun alkuperäinen aine poistetaan, vesi käyttäytyy edelleen niin kuin se ’muistaisi’ alkuperäisen lääkemolekyylin, Blomqvist selvittää.

Menetelmä on tuttu esimerkiksi homeopatiasta. Homeopaattisen lääkkeen valmistuksessa äärimmilleen laimentaminen ja ravistelu ovat osa potensointiprosessia.

Eläinlajeista meduusassa on jopa 98 prosenttia vettä. Meduusakin muistaa ja oppii, liikkuu ja lisääntyy – ilman aivoja tai edes sydäntä. Meduusan toimintakykyä on selitetty muun muassa kattavalla neuroniverkolla.

– Ehkä vesi, jota meduusa on 98-prosenttisesti, liittyy tähän oleellisesti? Ehkä vesi säilöö ja välittää tietoa? arvelee Blomqvist.

Veden neljä olomuotoa

Blomqvist halusi tarkastella veden mysteeriä aluksi sen tiedon kautta, mitä meillä jo on olemassa. Veden olomuodot ovat kiinteä (jää), neste ja kaasu (höyry).

– Tutkimusten valossa veden rakenteesta tiedetään paljon. Tiedetään, että vesimolekyylit kiinnittyvät toisiinsa vetysidoksin ja niistä muodostuu verkosto.

Tällä vuosituhannella esimerkiksi vesitutkija Gerald Pollack on haastanut veden olomuotojen määrän.

– Hänen mukaansa vedellä on vielä neljäskin olomuoto, jota hän kutsuu nimellä EZ eli exclusion zone. Se tarkoittaa hylkimisvyöhykettä.

– EZ löytyy jään ja nestemäisen veden rajapinnasta. Rajapinnan vesi on hyvin järjestäytynyt. Se on hyvin samankaltaista kuin ihmisen soluissa. Solunesteen viskositeetti on suurempi, tiheämpi ja emäksisempi kuin tavallisen veden, selvittää Blomqvist.

Pollack on myös havainnut, että auringon valo kasvattaa EZ-veden määrää kehossa, joten se tuottaa ihmiseen lisää energiaa.

– EZ-vesi tallentaa energiaa ja latautuu kuin akku! Pollackin mukaan myös äänellä on vahvistava vaikutus EZ-vyöhykkeeseen. Altistuminen langattomille verkoille (Wi-Fi) kuitenkin kaventaa EZ-vyöhykettä, huomauttaa Blomqvist.

Lue lisää Luontaisterveyden numerosta 1/2024!

LT3

– Vedellä on yli 70 muista yhdisteistä poikkeavia fysikaalisia ominaisuuksia. Vesi myös käyttäytyy eri tavoin kuin muut nesteet. Kun etsitään elämää, etsitään vettä, toteaa filosofian tohtori, fyysikko, kirjailija ja reikiopettaja Johanna Blomqvist. Kuva: Julia Alakulju