Page 4 - Luontaisterveys 9/2022
P. 4

Pääkirjoitus
    Mielen valot


    pimeän ajan kompassi
    Mielen hyvinvointi rakentuu monesta eri asiasta: arjen rytmistä,
    fyysisestä terveydestä ja mielenterveydestä, toimivista ihmissuh-
    teista ja mielekkyyden kokemuksesta. Tie kohti mielen ja sitä kautta
    koko kehon hyvinvointia ei ole suorittamista, vaan itsestä huo-
    lehtimista, kohtuullisuutta, armollisuutta, itsensä arvostamista ja
    itsemyötätuntoa. Sopivassa suhteessa aktiivisuutta, lepoa ja palautu-
    mista, yksinoloa, läheisyyttä ja sosiaalisuutta. Arjen perusasiat tuo-
    vat rytmiä elämään. Rutiinit piirtävät toimivat ja turvalliset rajat.
     Mielenterveystaidot auttavat psyykkisistä tai fyysisistä sairauksis-                 Kuva: Marika Kiviharju
    ta toipumista sekä niiden kanssa selviämistä. Vahvistavat resilienssiä
    eli psyykkistä selviytymiskykyä ja joustavuutta, joka auttaa selviy-
    tymään ja palautumaan vaikeista tilanteista sekä tukee uudelleen
    orientoitumista muutoksissa.

    Talviaikaan siirtyminen antoi yhden tunnin lisää aikaa. Enti-
    saikaan valoisana vuodenaikana huhkittiin pelloilla ja pihoilla.
    Pimeinä vuodenaikoina makoiltiin uuninpankolla ja askarreltiin
    puhdetöissä. Työelämän rytmi sykkii nykyään tasaisena ympäri
    vuoden, mutta pimeää vuodenaikaa voi hyödyntää itselleen hoita-
    vasti ja voimapankkiaan kartuttaen. Levon, suunnittelun, ajattelun
    ja puuhailun vuodenaikana saa kerätä voimia kevättalven kimmel-
    lytykseen.
     Ennen vanhaan arjen ja pyhän, arki- ja juhlakauden vaihtelulla        Reetta Ahola
    oli tärkeä merkitys ihmisten elämänkulussa. Mennään pari piirua
    taaksepäin hyvinvoinniksemme. Perinteen ymmärtämisellä voi
    monin tavoin hoksauttaa itseään myös uuteen suuntautuessaan.
    Pyhäinpäivästä alkaneen juhlakauden aikana saamme luontaisen
    mahdollisuuden oivaltaa arjen ja pyhän vaihtelua ihmisen koko-
    naisvaltaisena hoivaajana. Loppuvuoden juhla-aika on avartava
    yhdistelmä vanhoja ja uusia perinteitä, symboliikkaa, oman ja
    vieraampien kulttuurien dialogia, erilaisia kohtaamisia sekä itse
    tekemisen riemua. Perinteet ovat tärkeitä perheen ja suvun yhdistä-
    jiä. Lahjoilla ja kodin kaunistamisella osoitamme rakkautta niiden
    saajia kohtaan, ja antaessaan aina saa.

    Pyhän pysäyttävästä voimasta muistuttaa myös kansalliskirjaili-
    jamme Aleksis Kivi: Vuoret roikaa, metsä kaikaa ja taivaassa ollaan
    äänettä hetki aikaa, hetki pyhä ja lyhykäinen. Käännetään pimeä
    vuodenaika mielemme ja sitä kautta myös kehomme terveydeksi.                                      Tilaushinnat:
            Toimitus: Karprint Oy  Kristiina Hattberg  Kestotilaus 76 euroa/vuosi Kannen kuvassa:
                         Mediamyynti:
                                                Anne Sällylä
             Vanha Turuntie 371,
    LT        03150 Huhmari   kristiina.hattberg@karprint.fi Ilmestyy: 10 numeroa vuodessa  ilmestyy joulukuun puolivälissä.
                                              Kannen kuva: PhotoStella
                                  Määräaikainen 82 euroa/vuosi
                        puh. 09-413 97 396
                                              Seuraava numero 10-2022
                         Tilauspalvelu:
             Päätoimittaja:
                        tilaukset@karprint.fi
              Reetta Ahola
                                              ISSN 1456-7792 (painettu)
                                     Printall
     LUONTAISTERVEYS reetta.ahola@karprint.fi puhelinpalvelu arkipäivisin Painopaikka:  ISSN 2489-8619 (verkkojulkaisu)
             puh. 09-413 97 361 klo 9-11.30 puh. 09-413 97 300 Tallinna 2022 Aikakausmedia ry:n jäsen.
                                                 Luontaisterveys 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9